Instituut voor Thought Field Therapy

TFT in Maastricht Echt en via gsm telefoon

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinRSS FeedPinterest

Vooruit komen met TFT pakket

TFT pakket

Binnen het TFT pakket wordt eerst contact gezocht met de therapeut via het TFT aanvraag formulier. Na onderling overleg worden een behandelovereenkomst en betalingsvoorwaarden opgemaakt. 
Met het TFT pakket worden uren ingekocht door de cliënt. 
Na de intake heeft de cliënt de keuze te stoppen. Het saldo naar rato van de openstaande uren wordt teruggeboekt. Dus als een cliënt 1 uur in de intake heeft gebruikt van bijvoorbeeld 5 uren kan restitutie plaatsvinden naar rato van 4 uur.
Als de cliënt doorgaat dan volgt een behandeling met TFT VT. Het kan gebeuren dat een cliënt de behandeling om eender welke reden niet meer ziet zitten. In dat geval kan er restitutie van de opstaande uren plaatsvinden. Dus als een cliënt 1 uur heeft gebruikt in de intake en 1 uur in het tweede consult dan kan restitutie plaatsvinden naar rato van 5 – 1 – 1 = 3 uur.
Daarna volgen verdere consulten op afstand. Indien nodig kan een cliënt nog meer uren inkopen. Als aan de hulpvraag is voldaan, dan blijven de openstaande uren staan tot 1 jaar na ontvangst van de betaling van de ingekochte uren. Dus voor een ingekocht pakket zijn de uren geldig tot 1 jaar na ontvangst van het laatste pakket. Dit heeft een voordeel dat de cliënt de resterende tijd kan gebruiken voor belastende zaken die de cliënt in dat jaar tegenkomt. Ook in het traject van 'tracking ' (blijft de klacht weg) is er de mogenlijkheid een terugkerende klacht (kleine groep mensen) te onderzoeken en op te lossen.

 

De voordelen voor de cliënt.
De uren voor een pakket zijn uiteraard onderbouwd. Het komt voor dat een cliënt na een enkele sessie of twee sessies klaar is. Als dat zo is dan kan de cliënt het restant terugvragen. Vaker zijn er meer uren nodig, simpelweg omdat de klacht toch iets dieper zit of meer vertakkingen heeft dan vooraf door de cliënt ingeschat. De voordelen voor een cliënt zijn dan:

  • Duidelijkheid voor cliënt en therapeut. Een duidelijke structuur rondom de behandelingen wordt vaak door cliënten als prettig ervaren.
  • De cliënt is echt gemotiveerd in plaats van: “laat ik eens iets proberen”. Hoewel proberen kan nu ook nog. Voor de meeste cliënten is het duidelijk investeren in jezelf.
  • De cliënt heeft het recht om na de intake en na het tweede consult restitutie van het restant te vragen.
    De therapeut kan zich richten op therapie en het bijhouden en vergroten van zijn vaardigheden in plaats van nota's trachten te innen voor een consult op afstand.
  • Er zijn cliënten die vanwege hun problematiek afspraken niet tijdig afmelden voor de afgesproken tijd en als ze daarop worden aangesproken daar geen nota voor willen betalen. Op een groot deel van hun leven zijn het integere mensen met een paar opmerkelijke ideeën. Ik heb vele van die ideeën mogen horen. Enkele zijn 'Ik had de dag ervoor een kinderfeestje en heb uitgeslapen, dat begrijp je toch wel!?.' of 'mijn baas liet me op mijn vrije dag ergens naar toe gaan dan ga ik toch niet nog eens voor een consult betalen als ik die vergeten ben af te melden'. Die cliënten haakten af zonder dat de gelegenheid daar is om hun de vreemde gedachtegang duidelijk te maken. 
    Heel vaak horen die ideeën en dit gedrag bij de vaak complexe klacht van de cliënt en loopt de cliënt daar, onbewust, tegenaan in het dagelijks leven. In het pakket met meerdere uren heb ik dan nog gelegenheid dit onder de aandacht te brengen en te corrigeren waardoor de cliënt vooruit komt met zijn klacht in plaats van afhaakt door de eigen opvatting. Dit is winst in het proces van de cliënt.
  • Het niet nakomen van de afspraak voor een consult of niet tijdige afmelding daarvan kost de cliënt een half uur van de openstaande uren. Voorheen rekende ik daar één uur tijd voor.